PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN SUMBER PADA KENDALI TAPIS DAYA AKTIF SHUNT TIGA FASA TIGA KAWAT BERBASIS DAYA SESAAT SUMBER

KURNIAWAN, EDDY (2010) PENGARUH KETIDAKSEIMBANGAN SUMBER PADA KENDALI TAPIS DAYA AKTIF SHUNT TIGA FASA TIGA KAWAT BERBASIS DAYA SESAAT SUMBER. Other thesis, Prodi Teknik Elektro Unika Soegijapranata.

[img]
Preview
Text (COVER)
04.50.0013 Eddy Kurniawan COVER.pdf

Download (105kB) | Preview
[img] Text (BAB I)
04.50.0013 Eddy Kurniawan BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (71kB)
[img] Text (BAB II avalible document only in Soegijapranata Catholic)
04.50.0013 Eddy Kurniawan BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (188kB)
[img] Text (BAB III avalible document only in Soegijapranata Catholic)
04.50.0013 Eddy Kurniawan BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (598kB)
[img] Text (BAB IV avalible document only in Soegijapranata Catholic)
04.50.0013 Eddy Kurniawan BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text (BAB V)
04.50.0013 Eddy Kurniawan BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (36kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
04.50.0013 Eddy Kurniawan DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (34kB) | Preview
[img]
Preview
Text (LAMPIRAN)
04.50.0013 Eddy Kurniawan LAMPIRAN.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Saatinipenggunaanbebantaklinierpadarangkaianpenyearah,telah menimbulkandampaknegatifpadasistem.Penggunaanbebantakliniertersebut dapatmenimbulkanharmonisa.Pemasangantapisdayaaktif,yangterpasang paralelantarasumberdanbebantaklinier,berfungsiagardapatmelakukan kompensasiarussehinggaarussumbermemilikiTHDrendahdanfaktordaya mendekatisatu.Suatutapisdayaaktiftelahbanyakdikembangkanolehparaahli elektronikakhususnyapadabidangelektronikadaya,menciptakansuatualat gunamengurangidampaknegatifakibatadanyaharmonisa.Suatutapisdaya aktifshunttigafasatigakawat,telahbanyakdikembangkandansudah terealisasi.Aplikasialattapisdayaaktifshuntpadasistemyangdiproduksidi negara-negaramajumemilikihargayangcukupmahal.Disampingitu,komponen elektronikayangdigunakanuntukmerangkaialattersebut,beberapadiantaranya tidakdiproduksi/tersediadinegarakita. MakapadamakalahTugasAkhirinipenulisakanmerealisasikansuatu alattapisdayaaktifshunttigafasatigakawatberbasisdayasesaatsumberyang pernahdibuatparaahlisebelumnya,denganmenggunakankomponen– komponenelektronikayangtersediasertadenganhargayangterjangkau.Selain itupadamakalahinijugaakandianalisasampaisejauhmanatapisdayaaktif shuntdapatbekerjadenganbaikpadakondisiteganganyangtidakseimbang

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 600 Technology (Applied sciences)
600 Technology (Applied sciences) > 620 Engineering > 624 Civil engineering > Applied Engineering > Electronic Engineering
Divisions: Faculty of Engineering > Department of Electrical Engineering
Depositing User: Mrs Christiana Sundari
Date Deposited: 28 Sep 2015 02:03
Last Modified: 28 Sep 2015 02:03
URI: http://repository.unika.ac.id/id/eprint/3782

Actions (login required)

View Item View Item